Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής
κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο:
«Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»