Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ–ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης
μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο:
«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΤΙΒΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ»