ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ

* Έντυπο προσφοράς
* Προυπολογισμός Μελέτης
* Τιμολόγιο Μελέτης
* Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
* Τεχνική Περιγραφή
* Σ.Α.Υ.
* Φ.Α.Υ.
* Τεύχος τεχνικών απαιτήσεων "ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ" ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ1/Τρ.1 της Γ.Γ.Α. (a εδώ) (b εδώ) (c εδώ)
* Γενική Διάταξη
* Σχέδιο προδιαγραφών καλαθοσφαίρισης της Γ.Γ.Α.
* Σχέδιο προδιαγραφών πετοσφαίρισης της Γ.Γ.Α.
* Περίληψη Διακήρυξης
* Διακήρυξη