ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».