ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ γηπεδοΥ 5Χ5 & γηπεδου μπασκετ δημαινασ δημου επιδαυρου»