Wed26012022

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στέλνει το ΥΠΠΟΤ, την υπόθεση RAM.

Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στέλνει το ΥΠΠΟΤ, την υπόθεση RAM.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Αθήνα, 7 Ιουλίου 2010

Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης στέλνει το ΥΠΠΟΤ, την υπόθεση RAM.

Με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κου Παύλου Γερουλάνου απεστάλησαν από τη ΓΓΑ αφενός στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αφετέρου στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα, με τα οποία ζητείται η δικαστική και διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης της σύμβασης που υπεγράφη το 2006 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιριών «RAM MEDIA LTD» και «PARALLEL MEDIA GROUP PLC».
Κατόπιν αυτού δόθηκε εντολή από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη διενέργεια επιθεώρησης στη ΓΓΑ με αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη διοργάνωση στην Ελλάδα της ανωτέρω τελετής απονομής των ετήσιων βραβείων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών για το έτος 2006.
Διευκρινίζεται ότι με την σύμβαση αυτή που υπεγράφη χωρίς τη σύμπραξη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Ελληνικό Δημόσιο δια του τότε Υφυπουργού κου Ορφανού ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 4.000.000 € για τη διοργάνωση στην Ελλάδα στις 6/11/2006 της τελετής απονομής των ετήσιων βραβείων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών για το 2006. Επρόκειτο για μία εκδήλωση, διάρκειας μίας ημέρας, για την οποία η αντισυμβαλλόμενη του Ελληνικού Δημοσίου εταιρία «RAM MEDIA LTD» θα κατέβαλε σύμφωνα με τη σύμβαση «καλές προσπάθειες» να προσελκύσει 6 βραβευμένους ποδοσφαιριστές και διασημότητες και VIP γενικώς από τον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό της δόθηκε μάλιστα αρχικά ως προκαταβολή το ποσό των 2.400.000 €.
Για την ημερήσια αυτή εκδήλωση συστήθηκε στη συνέχεια Οργανωτική Επιτροπή υπό τον τότε ΓΓΑ κο Δουβή με δικό της προϋπολογισμό, δική της Γραμματεία και Οικονομικό Υπόλογο, που καθόρισε το συνολικό κόστος της εκδήλωσης σε 6.300.000 €.
Τελικά, η εκδήλωση αυτή δεν έλαβε ποτέ χώρα και το Ελληνικό Δημόσιο με αποφάσεις των αγγλικών δικαστηρίων, που ορίστηκαν αρμόδια με την ίδια ετεροβαρή σύμβαση που υπεγράφη από τον κο Ορφανό, έχει υποχρεωθεί να καταβάλει μέχρι σήμερα στην αφερέγγυα και υπό εκκαθάριση εταιρία «RAM MEDIA LTD» το ποσό των 14.000.000 €.

? Ακολουθεί η μηνυτήρια αναφορά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7
115 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΗΛ: +30 213 131 7133-4-5
FAX: + 30 210 6472019

 

Αθήνα, 5/7/2010
Αριθμ. Πρωτ. 89

Προς :  Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

 


Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα ,
Με την παρούσα αναφορά ζητούμε την άμεση διερεύνηση μιας υπόθεσης με πρωτοφανή χαρακτηριστικά κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, από την οποία προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο που προσεγγίζει τα 14.000.000,00€.
Η δικαστική αυτή έρευνα θα δείξει αν η υπόθεση αυτή αποτελεί αποκορύφωμα διαχειριστικής και διοικητικής επιπολαιότητας και αφροντιστίας  για το δημόσιο χρήμα ή αν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών για σοβαρότατες εγκληματικές πράξεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Απαιτήθηκε μακρός χρόνος για να συγκεντρωθεί και να αξιολογηθεί στοιχειωδώς το υλικό που σας παραδίδουμε, το οποίο βρισκόταν διάχυτο σε υπόγεια και αποθήκες, ενώ οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δήλωναν απόλυτη άγνοια και έλλειψη γνώσης για το πραγματικό και νομικό υπόστρωμα της υποθέσεως. Το βασικό ιστορικό και η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, που είναι αμφίβολο αν στοιχειοθετείται με την παρούσα αναφορά στην ολότητά του, δεν αντλείται από τη γνώση υπευθύνων της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Α. και  πριν τον Οκτώβριο του 2009, ούτε από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. Αντλείται προεχόντως από τις παραδοχές δικαστικών αποφάσεων και υλικού δικογραφιών ενώπιον της Βρετανικής Δικαστικής Δικαιοδοσίας.
Ειδικότερα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 10 Μαΐου του 2006 υπεγράφη από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Ορφανό, ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, με αντισυμβαλλόμενες  δύο (2) εταιρείες, φερόμενες ως λειτουργούσες κατά τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με την επωνυμία «RAM MEDIA Ltd» και «PARALLEL MEDIA GROUP plc», ιδιωτικό συμφωνητικό με  υπότιτλο «Σχετικά με την φιλοξενία της τελετής των Βραβείων 2006 FIFpro Word XI Player στην Ελλάδα (σχετ.1), το οποίο για λογαριασμό της εταιρείας RAM MEDIA Ltd υπέγραψε ο Laurence Serman  και για λογαριασμό της εταιρείας PARALLEL MEDIA GROUP plc ο Lain Austen Manley. Αυτούσιο το ως άνω ιδιωτικό είχε υπογραφεί για αγνώστους λόγους και προγενεστέρως, συγκεκριμένα στις 6 Φεβρουαρίου 2006, πάλι από τον Υφυπουργό Πολιτισμού  Γεώργιο Ορφανό, εκ μέρους της RAM MEDIA Ltd από τον Edward Adams και από την PARALLEL MEDIA GROUP plc από τον  David Tsiklitira
Κατά το ουσιώδες μέρος του συμφωνητικού αυτού η εταιρία RAM MEDIA Ltd, φερόμενη ως αποκλειστική αδειούχος των εμπορικών δικαιωμάτων των βραβείων της FIFpro, παραχώρησε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δικαίωμα να φιλοξενήσει τα βραβεία της FIFpro του 2006 στην Αθήνα έναντι «αμοιβής φιλοξενίας» ύψους 4.000.000,00€ . Το ποσό αυτό έπρεπε να καταβληθεί κατά το ως άνω συμφωνητικό ως εξής: 30%, ήτοι 1.200.000,00€ εντός 10 ημερών από της υπογραφής της σύμβασης, 30% ήτοι 1.200.000,00€ την 30/08/2006 , 30% στις 15/10/2006 και 10% ήτοι 400.000,00€ εντός 10 ημερών από την λήξη της τελετής. Οι καταβολές αυτές προβλέφθηκαν «ελεύθερες και απαλλαγμένες» από κάθε φόρο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, το εξωφρενικό για τα ελληνικά δεδομένα τίμημα για μια εκδήλωση ποδοσφαιρική, διάρκειας μίας το πολύ ημέρας, είχε αποκτηθεί από την εταιρία RAM MEDIA Ltd και από την εταιρία FIFpro (Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών) (Σχετ.2) έναντι 400.000,00€ και μεταβιβάσθηκε για μια μόλις χρονιά στο Υπουργείο Πολιτισμού, προσαυξημένο κατά 1000% δηλαδή από 400.000,00€ σε 4.000.000,00€.
Πέραν όμως του τιμήματος συνέβη και το ακόλουθο απίστευτο. Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρία RAM δεν αναλάμβανε καν την υποχρέωση να εξασφαλίσει την διενέργεια την πανάκριβης αυτής εκδήλωσης στην Αθήνα, αλλά να καταβάλει «καλές προσπάθειες» να προσελκύσει αορίστως 6 βραβευμένους ποδοσφαιριστές καθώς και  διάφορες «διασημότητες και VIP γενικώς από τον κόσμο».
Όπως θα φανεί στην συνέχεια, η διατύπωση αυτή του συμφωνητικού είχε κρίσιμη σημασία, αφού, η εκδήλωση δεν έγινε ποτέ, ιδιαίτερα δε σε συνδυασμό με τη ρήτρα δικαιοδοσίας των Αγγλικών Δικαστηρίων και τη ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου, του δικαίου της Μεγάλης Βρετανίας,  ρήτρες τις οποίες, ο Γεώργιος Ορφανός συνομολόγησε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου , στο παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό.
Από το κείμενο της απόφασης του Αγγλικού Δικαστηρίου (σχετ. 3) απορρέουν και ορισμένες ειδικότερες περιστάσεις για το πραγματικό υπόστρωμα της σύναψης της λεόντειας αυτής , ακραία ετεροβαρούς και οφθαλμοφανώς ασύμφορης και επαχθούς σύμβασης, που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση πομπωδώς σε συνέντευξη τύπου το 2006.
Τον Νοέμβριο του 2005 ο Γεώργιος Ορφανός, Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, συναντήθηκε με κάποιον κ. Τσικλητήρα για να συζητήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο σχετικά με το γκολφ. Το ραντεβού του κ. Τσικλητήρα με τον Γεώργιο Ορφανό είχε κλείσει κάποιος κ. Μαματζής, συνέταιρος κυρίου ονόματι Τάκη Μάσκελ και κάποιου «άγνωστου» τρίτου προσώπου, που είχαν εμπλακεί στο επενδυτικό σχέδιο του γκολφ.
Από τα πρόσωπα αυτά και ειδικά από τον κ. Τσικλητήρα φαίνεται, κατά τις παραδοχές του Δικαστηρίου του Λονδίνου, ότι συνέλαβε ο Γεώργιος Ορφανός την ιδέα σύναψης της ως άνω σύμβασης. Ο περαιτέρω ρόλος των προσώπων αυτών στην σύμβαση αυτή δεν μας είναι γνωστός.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ακολούθησε συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση του γεγονότος, το οποίο επρόκειτο να λάβει χώρα στις 6 Νοεμβρίου του 2006.
Στις 26/7/2006 (ΦΕΚ 1001/26-7-2006, τΒ), με απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίου Ορφανού, διορίστηκαν ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής οι εξής:   (σχετ. 4).
1. Σταύρος Δουβής, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ως Πρόεδρος
2. Αντώνης Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος ΠΣΑΠ, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Θωμάς Στάμου, Γενικός Δ/ντης Υποστήριξης Αθλητισμού, ως μέλος
4. Καλλιόπη Νεδέλκου, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος
5. Κωνσταντίνος Καμινάρης, Δικηγόρος, ως μέλος
6. Ιωάννης Τσώλης, ως μέλος
7. Αθανάσιος Βασιλειάδης, ως μέλος
Γραμματείς της Οργανωτικής Επιτροπής ορίστηκαν οι:
α) Παπαγιαννοπούλου Χρυσούλα
β) Γκριτζά Παναγιώτα
γ) Κόνσουλα Μαρία
και οικονομικός υπόλογος ορίστηκε ο Κρίτων Αυγερόπουλος , μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Η Οργανωτική αυτή Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της (σχετ. 5), κατέληξε σε προϋπολογισμό, με τον οποίο καθόρισε το συνολικό κόστος της εκδήλωσης στο ποσό των 6.300.000,00€, δηλαδή 2.300.000,00€ περισσότερο από την αμοιβή της RAM, που όπως ελέχθη ανωτέρω είχε προσδιορισθεί στο ποσό των 4.000.000,00€.
Μια σύντομη προσέγγιση του προϋπολογισμού αυτού προκαλεί όχι απλώς ερωτηματικά και απορίες αλλά ίλιγγο, όπως «διάφορα έξοδα επιτροπής 200.000,00€», «αμοιβές προσωπικού διοικητικής υποστήριξης επιτροπής 100.000,00€», «αποζημίωση στελεχών διοργάνωσης 500.000,00€», «διάφορα μη κατονομαζόμενα έξοδα 200.000,00€». Τα ποσά αυτά μεταξύ πολλών άλλων προϋπολογίσθηκαν για μια εργασία, που θα διαρκούσε 3 μήνες και την οποία υποτίθεται ότι είχε αναλάβει η εταιρία RAM.
Η πορεία της σύμβασης αυτής ήταν η εξής. Στις 12 Ιουλίου 2006 το Υπουργείο Πολιτισμού κατέβαλε στην RAM 1.200.000,00€. Περαιτέρω, η επόμενη δόση κατεβλήθη τμηματικά, και συγκεκριμένα  300.000,00€ στις 19 Σεπτεμβρίου 2006 και 900.000,00€ στις 22 Σεπτεμβρίου 2006.
Μετά τις καταβολές αυτές και ενώ η Οργανωτική Επιτροπή συνέτασσε προϋπολογισμό και έκανε συνεδριάσεις, η RAM φαίνεται πως εξήντλησε τις καλές της προσπάθειες και παρά τις πληρωμές δεν μπορούσε να φέρει τους ποδοσφαιριστές, τις διασημότητες και τους VIP. Ανεφύησαν έριδες και προστριβές με αντικείμενο αν η τελετή χωρίς ποδοσφαιριστές είναι ή δεν είναι «GALA»και τελικώς η εκδήλωση ματαιώθηκε.
Το Ελληνικό Δημόσιο είχε ήδη πληρώσει για την ματαιωθείσα τελετή 2.400.000,00€ πλέον των εξόδων της Οργανωτικής Επιτροπής, μέρος του οποίου επιχειρήθηκε να ανακτηθεί με την κατάπτωση μίας εγγυητικής επιστολής.
Πρέπει στο σημείο αυτό να τεθεί υπόψη σας και το γεγονός ότι, κατά τις ρητές παραδοχές του Δικαστηρίου του Λονδίνου ( ΣΧΕΤ. 6 ) , η εταιρεία RAM είναι εντελώς αφερέγγυα, ήδη βρίσκεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο είναι η αξίωσή της, δηλαδή τα χρήματα που έχει λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η εκδήλωση αυτή δεν έγινε ποτέ. Το Ελληνικό Δημόσιο αλυσοδεμένο από μία σύμβαση προσχωρήσεως, την οποία δεν θα είχε αποδεχθεί ούτε πρωτοετής της Νομικής, όχι μόνο πλήρωσε τις αμοιβές της RAM, αλλά υπέστη και πρόσθετη ζημία περίπου 10.000.000,00€ για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβές δικηγόρων σε μία δίκη στο Λονδίνο, κατά την οποία, η ως άνω εταιρεία δικαιώθηκε στον ισχυρισμό ότι πράγματι κατέβαλε τις καλές της προσπάθειες σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και ότι η νομική φύση της σχέσης της με το Ελληνικό Δημόσιο ήταν, προεχόντως, σύμβαση εκχώρησης δικαιώματος και όχι σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Η απόφαση του Αγγλικού Δικαστηρίου η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ελληνικά νομικά δεδομένα είναι παράδοξη, εκτελέστηκε ως προς το κεφάλαιο, τους τόκους και τις δικαστικές δαπάνες στο ύψος των 14.000.000,00€, με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε ξένες τράπεζες. Ακόμη όμως παραμένουν στο διαδίκτυο και σε  εφημερίδες δηλώσεις του Γεωργίου Ορφανού (σχ. 7) με τον τίτλο « Καμία ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη ματαίωση του GALA» .
Όμως, το εν λόγω GALA  που ματαιώθηκε, στοίχησε στο Κράτος 14.00.000,00€, το ποσό της ετήσιας χρηματοδότησης του Ελληνικού Σωματειακού Αθλητισμού, που σήμερα διεκδικούν και για το οποίο διαμαρτύρονται χιλιάδες σωματεία.

Β. ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Ποιος καθόρισε το ύψος της αμοιβής της RAM  στο ποσό των  4.000.000,00€ και αν το ποσό αυτό βρίσκεται σε αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ή αν υπήρξε δόλια ζημιογόνος  ενέργεια κατά του Δημοσίου;
2. Ποιος αποφάσισε να δοθεί ως προκαταβολή στη RAM το ποσό των 2.400.000,00 € χωρίς τουλάχιστον να εξασφαλίσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας αυτής;
3. Ποιος διαπραγματεύθηκε και επεξεργάσθηκε το σχέδιο της σύμβασης με τη RAM και αποδέχτηκε τους εξωφρενικούς της όρους, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της υπoβολής του στους όρους της σύμβασης αυτής, ζημία περίπου 14.000.000,00€;
4. Ποιος αποφάσισε τη σύμβαση αυτή χωρίς να ερευνηθεί η φερεγγυότητα της RAM, που απεδείχθη εκ των υστέρων ανύπαρκτη;
5. Ποιος πήρε τα λεφτά;  Σε ποια φυσικά πρόσωπα και τίνων θυλάκια κατέληξαν τα 14.000.000,00€ που  πλήρωσε το Δημόσιο;
6. Πως αποδέχθηκε το Ελληνικό Δημόσιο να «αγοράσει» ένα δικαίωμα που είχε αποτιμηθεί σε 400.000,00€ , στο ποσό των 4.000.000,00€;
7. Με ποιο κριτήριο προσδιορίσθηκαν οι δαπάνες της Οργανωτικής Επιτροπής στο ποσό των 2.300.000,00€; Πόσα τελικώς δαπανήθηκαν από το ποσό αυτό και για ποια αιτία;

Επειδή προσάγουμε και επικαλούμαστε τα έγγραφα που αναφέρονται στο σώμα της παρούσας με την ένδειξη σχετικό ήτοι :

α.    Αντίγραφο του από 10.5.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού που συνήφθη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού  με αντισυμβαλλόμενες τις εταιρείες με την επωνυμία «RAM MEDIA Ltd» και «PARALLEL MEDIA GROUP plc» καθώς και το συμφωνητικό με το ίδιο περιεχόμενο  που φέρει ημερομηνία 6.2.2006 .
β.     Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης που συνήφθη μεταξύ της «FIFPro Foundation»  και της «RAM MEDIA Ltd» και της από 17.3.2006  επιστολής που απεστάλη στον Γεώργιο Ορφανό από την πρώτη εκ των άνω εταιρειών .
γ.   Αντίγραφο της από 31.7.2008 Απόφασης του Αγγλικού Δικαστηρίου            ( case no. TLQ/07/0461 )  , εκδοθείσας  επί αγωγής  της εταιρείας «RAM MEDIA Ltd» κατά του Υπουργείου Πολιτισμού .
δ.    Αντίγραφο του  με αρ. ΦΕΚ 1001/26-7-2006, τευχ. Β , δια του οποίου συγκροτείται Οργανωτική Επιτροπή  τέλεσης του γεγονότος και  διορίστηκαν τα μέλη αυτής
ε.   Αντίγραφο των από 3.8.2006  Πρακτικών της Α’ συνεδρίασης  της Επιτροπής διοργάνωσης  του γεγονότος
στ.    Αντίγραφο  απόφασης  του   Αγγλικού Δικαστηρίου ( claim Νο HQ0603886 )
ζ.       Αντίγραφα σχετικών  δημοσιευμάτων εφημερίδων με δηλώσεις  του Γεωργίου  Ορφανού
η.  Αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 2/7465/0023Α/ 2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών ( Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ) δια του οποίου βεβαιώνεται  πληρωμή ποσού 9.609.594,14 ευρώ προς την εταιρεία  RAM  Media   βάσει  της στο (σχετ.γ.)  απόφασης του Αγγλικού δικαστηρίου 
Επιφυλασσόμεθα  να  προσκομίσουμε και το σύνολο των εγγράφων (  σε τριάντα εννέα ( 39 ) φακέλους ) που συνθέτουν την υπόθεση αυτή με υλικό που βρέθηκε σε δροσερό και σκοτεινό σημείο των αποθηκών της ΓΓΑ.-
Επειδή ρητά επιφυλασσόμεθα όλων των δικαιωμάτων μας  όπως αυτό της παράστασης πολιτικής  αγωγής  στην περίπτωση  που  ασκηθεί  ποινική δίωξη

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Θ Α
Να διαταχθεί  προκαταρτική εξέταση, προς διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή προσώπων.
Να κληθούν ως μάρτυρες  το σύνολο των αναφερομένων στην ανωτέρω αναφορά φυσικών προσώπων καθώς  και όσων άλλων  θεωρήσετε απα-ραίτητους  και αναγκαίους για την διαλεύκανση της υπόθεσης
Με εκτίμηση ,

Παναγιώτης Μπιτσαξής

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ