Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει το συγκεντρωτικό πίνακα των επιχορηγήσεων του 2010, για τα Κρατικώς Ενισχυόμενα Αθλήματα.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει το συγκεντρωτικό πίνακα των επιχορηγήσεων του 2010, για τα Κρατικώς Ενισχυόμενα Αθλήματα.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
2009 2010
1 ΙΠΠΑΣΙΑ 770.000 550.000
2

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

770.000 500.000
3 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 1.145.000 700.000
4 ΣΚΑΚΙ 630.000 450.000
5 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 1.100.000 750.000
6 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 380.000 260.000
7 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 700.000 350.000
ΣΥΝΟΛΟ 5.495.000 3.560.000
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2009
  -35,21%