Αποφάσεις Ε.Ε.Α. - Συνεδρίαση 18-10-21

           
           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(18.10.21 ώρα 14:00)    
 
1. Κλήση σε ακρόαση της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 για παραβίαση των άρθρων 69 παρ.παρ. 1, 3, 6, 12 ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το άρθρο 69Α παρ.παρ. 1, 2 ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 ν.4809/2021 και με το άρθρο 4 παρ.10 ν.4809/2021.  (εξ αναβολής)
ΑΝΑΒΟΛΗ για Δευτέρα 25.10.2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
 
2. Αίτηση της ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 περί ανάκλησης των από 17.09.21 και 05.10.21 αποφάσεων της Επιτροπής.  
ΑΝΑΒΟΛΗ για Δευτέρα 25.10.2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
 
 
 
 
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                       Νικόλαος Τζουλάκης