Αποφάσεις Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.Αίτηση του προπονητή Ιωάννη Ιωαννίδη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ από το αίτημα της αίτησης

2.Αίτηση του τρίτου Γεωργίου Ζελελίδη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής    της ΠΑΕ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 24-06-14

3.Αίτηση του αθλητή Δημητρίου Αράπη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

4.Αίτηση του προπονητή Ευθύμιου Γεωργούλη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΦΩΣΤΗΡ 2013.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 24-06-14

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 24-06-2014 και ώρα 12.00