Wed26012022

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Προτάσεις του Υφυπουργού Γ. Ανδριανού προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Προτάσεις του Υφυπουργού Γ. Ανδριανού προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ-ίνηση ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Ανδριανός κατέθεσε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύο προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για
1. την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ, και
2. την Οργάνωση του Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΓΓΑ προτείνονται δράσεις για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών θέρμανσης-ψύξης-φωτισμού, την μείωση της κατανάλωσης ύδατος, και την μείωση των λειτουργικών εξόδων τα οποία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συχνά γίνονται τόσο υψηλά ώστε να διακόπτεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων στερώντας τες από το αθλούμενο κοινό.

Σε ό,τι αφορά την Οργάνωση του Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα προτείνονται δράσεις στο πλαίσιο ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού που περιλαμβάνει την δημιουργία ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, την αξιοποίηση του Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασμού για τον υπολογισμό των οικονομικών οφελών από όλες τις εκφάνσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, την βελτίωση των υποδομών, την κατάρτιση Πανελλαδικού Χάρτη Αθλητικών Διοργανώσεων και την προβολή του προσφερόμενου αθλητικού τουριστικού προϊόντος της χώρας. Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της εποχικότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και των χρήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, και η τόνωση της απασχόλησης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο των δύο προτάσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ της
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΓΑ)

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει υπό την εποπτεία της μια μεγάλη σειρά από Ολυμπιακές και Εθνικές Εγκαταστάσεις (Στάδια, Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια, Προπονητήρια, Κτήρια Λοιπών χρήσεων).

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών βασίζεται σε παρωχημένες ενεργειακά τεχνολογίες. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να λειτουργούν με υψηλά κόστη, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς του εκάστοτε αθλητικού κέντρου και κατά συνέπεια του κρατικού προϋπολογισμού και του Έλληνα φορολογούμενου.

Συχνά δε όταν τα κόστη αυτά γίνονται ιδιαιτέρως υψηλά (πλείστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα), οπότε τα κέντρα αναγκάζονται να παύσουν προσωρινά τη λειτουργία πολλών εγκαταστάσεων, μη επιτελώντας το ρόλο τους και κυρίως στερώντας από τες από το αθλούμενο κοινό.

Για τη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των παραπάνω φορέων η ΓΓΑ αναζητά τρόπους χρηματοδότησης μέσω του ΣΕΣ (ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ), ώστε να μπορέσουν οι φορείς αυτοί:

* Να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα
* Να υιοθετήσουν τεχνολογίες θέρμανσης-ψύξης-φωτισμού φιλικότερες προς το περιβάλλον
* Να μειώσουν την κατανάλωση ύδατος
* να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Προτεινόμενες ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, µε προβλεπόμενες ενέργειες:
Προσθήκη θερμομόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισμού, δώματος, στέγης, δαπέδου, τοιχοποιίας).
Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωμάτων και υαλοπινάκων (αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωμάτων µε σύγχρονα πιστοποιημένα, αντικατάσταση µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή µε υαλοπίνακες νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ.)
Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις
Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
Φυσικός/Νυχτερινός Αερισµός
Εγκατάσταση/ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων
2 Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε προβλεπόµενες ενέργειες:
* Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρμανσης, συµπεριλαµβανοµένων θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, συστηµάτων αντιστάθμισης στον καυστήρα-λέβητα σε συνδυασμό µε μόνωση σωληνώσεων.
* Αναβάθµιση συστήµατος κλιµατισµού
* Αναβάθµιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες
* Μηχανικός αερισµός (free cooling)
* Υβριδικός αερισµός µε ανεµιστήρες οροφής
* Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών φορτίων (αντλίες θερμότητας αέρος-αέρος, θερμικά ηλιακά συστήματα, αβαθής γεωθερμία- κλπ.)
3 Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού, µε προβλεπόμενες ενέργειες:
Φυσικός φωτισµός
Τεχνητός φωτισµός
4 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης µε προβλεπόµενες ενέργειες:
* Συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και/ αποτελεσµάτων των ενεργειακών συστηµάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
* Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό
5 Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης τεχνικών υποδοµών/λοιπών εγκαταστάσεων των Αθλητικών Κέντρων
* Ενεργειακή αναβάθµιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθµιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερµικών φορτίων, αναβάθµιση συστηµάτων φωτισµού, κάλυµµα πισίνας κλπ.)
* Ενεργειακή αναβάθµιση βιολογικών καθαρισµών, αντλιοστασίων κτλ
6 Τεχνολογίες μέτρησης και εξοικονόμησης ύδατος

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
1. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συµβούλου.
2. Τεχνικές Μελέτες/προµελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρµογής και τα Τεύχη ?ηµοπράτησης θα υποβληθούν από τα Εθνικά Στάδια µετά την απόφαση ένταξης της πράξης).
3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις
5. ?ράσεις δηµοσιότητας


Προτεινόμενες ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
1. Συστήματα ΣΥΘΗΑ,
2. Συστήματα Φυσικού Αερίου,
3. Γεωθερμικές αντλίες νερού-νερού
4. Αντλίες θερμότητας αέρος νερού (χαμηλών-υψηλών θερμοκρασιών)
5. Φωτοβολταϊκά συστήματα,
6. Ηλιοθερμικά συστήματα
7. Τεχνολογίες LED φωτισμού, diming

ΟΦΕΛΗ
Η Έγκριση από το ΣΕΣ των απαραίτητων κονδυλίων, θα βοηθήσει τα εν λόγω αθλητικά κέντρα να μειώσουν τις δαπάνες θέρμανσης-ψύξης; φωτισμού τους καθιστώντας τη λειτουργία τους αποδοτικότερη και οικονομικότερη. Επιπλέον, θα βοηθήσει στην χρονική επιμήκυνση της λειτουργίας τους (ίσως και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους) προς όφελος της αθλούμενης κοινωνίας.


Επιπλέον, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα εκσυγχρονίσει τους συγκεκριμένους χώρους δίνοντας τους τη δυνατότητα αθλητικών διοργανώσεων υψηλών απαιτήσεων σε πανελλαδικό ή διεθνές επίπεδο. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις από πλευράς υποδομών, για την ανάπτυξη ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΣΜΟΥ στη χώρα μας.


Τέλος, η εξασφάλιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης από το ΣΕΣ θα διοχετεύσει σημαντικά κονδύλια προς παραγωγικά τμήματα της αγοράς και της κοινωνίας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων (τεχνικές εταιρείες, τεχνικό προσωπικό εγκαταστάσεων και συντηρήσεων, εταιρείες κατασκευής και εμπορίας υλικών και εξαρτημάτων). Τα παραπάνω υπό προϋποθέσεις, μπορούν να αποτελέσουν και έναυσμα για την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
από την
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΓΑ)

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι η αθλητική πολιτική της χώρας. Η Γ.Γ.Α. διαμορφώνει και διοικεί, με γνώμονα το Εθνικό Αθλητικό συμφέρον και με βάση τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους, το στρατηγικό πρόγραμμα της αθλητικής πολιτικής. 

Αθλητικά Κέντρα
Η ΓΓΑ έχει υπό την εποπτεία της μια μεγάλη σειρά από Ολυμπιακά και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (Στάδια, Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια, Προπονητήρια, Κτήρια Λοιπών χρήσεων), που καλύπτουν όλη την Ελληνική Επικράτεια. Τα Αθλητικά αυτά κέντρα είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έχουν αυτόνομη λειτουργία. Διοικούνται από Επιτροπή Διοίκησης που ορίζεται από την ΓΓΑ και έχουν δικό τους προϋπολογισμό (επιχορήγηση από τη ΓΓΑ). Έχουν τη δυνατότητα εσόδων από τη φιλοξενία Αθλητικών & Πολιτιστικών διοργανώσεων καθώς και από την καθημερινή χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλουμένων ή τις ομοσπονδίες.

Διοργανώσεις
Τα Αθλητικά Κέντρα συχνά φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις Οι διοργανώσεις αυτές τελούνται είτε υπό την αιγίδα των αρμοδίων ομοσπονδιών είτε υπό την αιγίδα αθλητικών συλλόγων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Μπορεί να είναι διοργανώσεις μικρής κλίμακας, συχνά όμως αποτελούν γεγονότα Πανελλαδικού ή Διεθνούς χαρακτήρα. Αποτελούν πόλο έλξης:
* για σημαντικές αθλητικές ομάδες που συμμετέχουν,
* το κοινό που τις παρακολουθεί
* δημοσιογράφους και ΜΜΕ
* Συντελεστές της διοργάνωσης και των ομάδων

Προετοιμασία Αθλητών
Τα Αθλητικά κέντρα αποτελούν φυσικό χώρο προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών, συλλόγων και Εθνικών Ομάδων. Πολύ συχνά τα Αθλητικά κέντρα γίνονται αποδέκτες αιτημάτων Ομάδων προερχόμενων από το εξωτερικό

Στόχος της ΓΓΑ
Στόχος της ΓΓΑ είναι ο καθορισμός του πλαισίου για την συνολική σχεδίαση και ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα, ως εναλλακτικό τουριστικό προσφερόμενο προϊόν. Για το λόγο αυτό έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω  δράσεις:

1. Μελετά τη δημιουργία νομικού πλαισίου σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα για τον Αθλητικό Τουρισμό και την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται ραγδαία σε αυτό το χώρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.
2. Δημιουργία Αθλητικού Δορυφορικού Λογαριασμού σε συνεργασία την ΕΛΣΤΑΤ). Ο δορυφορικός λογαριασμός βασισμένος στα κατάλληλα δεδομένα  θα βοηθήσει ώστε να υπολογισθούν τα οικονομικά οφέλη από όλες τις εκφάνσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και εν συνεχεία στη σύσταση Δορυφορικού Λογαριασμού για τον Αθλητισμό, Με τον τρόπο αυτό θα καθοριστεί η συμβολή του αθλητισμού στην απασχόληση, να διασφαλιστούν βασικοί οικονομικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του αθλητικού τομέα, όπως το ακαθάριστο αθλητικό εθνικό προϊόν, η σχετική με τον αθλητισμό δημιουργία εισοδήματος, η διευκόλυνση των αθλητικών επενδύσεων και αθλητικών διοργανώσεων, η αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων, η αθλητική παραγωγικότητα και η πρόβλεψη μελλοντικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό η ΓΓΑ έχει ήδη συστήσει επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων και τη σύσταση του λογαριασμού.

Μελλοντικές Ενέργειες – Επιλέξιμες ενέργειες προς χρηματοδοτηση
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Αθλητικού Τουρισμού από την πλευρά της Πολιτείας και προκειμένου να μπορέσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τα επόμενα βήματα της η ΓΓΑ αναζητά τρόπους χρηματοδότησης μέσω του ΣΕΣ (ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ), στα ακόλουθα πεδία:

2. Βελτίωση Υποδομών
Η ΓΓΑ μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις ΣΔΙΤ χρηματοδοτεί εν μέρει την αναβάθμιση των Αθλητικών κέντρων. Τα κέντρα αυτά όμως στερούνται υποδομών φιλοξενίας των αθλητών (Εστίαση και διαμονή). Η ύπαρξη τέτοιων μονάδων θα δώσει τη δυνατότητα στα Αθλητικά κέντρα να προσφέρουν συνολικότερες υπηρεσίες προς το αθλούμενο κοινό και κυρίως τις διεθνείς αποστολές που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τα κέντρα για προετοιμασία ή στα πλαίσια κάποιας διοργάνωσης.
2. Μελέτη-Σχεδιασμός-Σύσταση Πανελλαδικού Χάρτη Αθλητικών διοργανώσεων σε συνεργασία με Ομοσπονδίες, Περιφέρειες, Δήμους. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς κύρους στην Ελλάδα. Οι διοργανώσεις αυτές μπορεί να προέλθουν από την ενίσχυση και τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων (πχ Ράλι Ακρόπολις, Ρεγγάτες ίστιοπλοίας κλπ) ή από τη δημιουργία νέων(Διεθνή Γκραν-Πρι στίβου, κολύμβησης, θαλασσίων σπόρ, κωπηλασίας, χιονοδρομίας κλπ).
3. Προβολή σε ΜΜΕ του Εξωτερικού (on-line ή παραδοσιακά)
4. Συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις
5. Στοχευμένες παρουσιάσεις σε αθλητικές ομάδες και διοργανώσεις του εξωτερικού
6. Στοχευμένη κατάρτιση σε προσωπικό υποστήριξης-προπονητές
7. Ενίσχυση της πρόσληψης εποχικού ή μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών κάθε διοργάνωσης μέσω ειδικών προγραμμάτων

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
6. Υπηρεσίες Τεχνικού - Συµβούλου.
7. Τεχνικές Μελέτες
ΟΦΕΛΗ
Η έγκριση από το ΣΕΣ των απαραίτητων κονδυλίων, θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας αγοράς εργασίας και μιας εναλλακτικής οικονομίας, αυτής του Αθλητικού Τουρισμού.

Ποιότητα υπηρεσιών
Τα Αθλητικά κέντρα θα είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε σύγχρονες υποδομές και μέσα από ένα κεντρικό και ορθολογικό σχεδιασμό.

Οικονομική Ανάπτυξη
Παράλληλα θα προωθηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη ιδιωτικών κέντρων φιλοξενίας (διαμονή, εστίαση, ψυχαγωγία) με ανάλογη επιχειρηματική ανάπτυξη σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Μείωση της εποχικότητας
Η ισόρροπη σχεδίαση του χάρτη των Αθλητικών διοργανώσεων μπορεί να εξασφαλίσει την φιλοξενία αθλητών για αγώνες ή προετοιμασία καθόλη τη διάρκεια του έτους μειώνοντας την εποχικότητα, που αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις τουριστικές δραστηριότητες.


Απασχόληση
Η στελέχωση των Αθλητικών κέντρων για την υποστήριξη των διοργανώσεων καθώς η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας θα ενισχύσει την αγορά εργασίας και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ