Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΓΓΑ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανού και στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΓΓΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την παροχή επιμόρφωσης διάρκειας 250 ωρών σε θέματα Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων και Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους), αλλά και γενικότερα Διοικητικής Επιστήμης με εφαρμογές στη Δημόσια Διοίκηση.

Στο Πρόγραμμα θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο και πρακτική εφαρμογή. Στο τέλος της επιμόρφωσης θα απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης κατόπιν επιτυχούς εξέτασης.