Ίδρυση Σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης Γ΄ Κατηγορίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Στο πλαίσιο του προγράμματος ίδρυσης σχολών προπονητών, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  Γιάννης Ανδριανός, ιδρύεται:
- Σχολή Προπονητών Σωματικής Διάπλασης Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει  στην Αθήνα.
            Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προαγωγής Αθλητισμού – Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης στα τηλέφωνα 2131317017-8.