Συγκρότηση Ελεγκτικού Συμβουλίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού που συνυπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας συγκροτήθηκε Ελεγκτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και  ισχύει), το οποίο με την προηγούμενη σύνθεσή του λειτούργησε μέχρι το τέλος του 2009.

Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι η διενέργεια ελέγχου σχετικά με την οικονομική, διαχειριστική και σύννομη λειτουργία των  Ομοσπονδιών, Σωματείων,  Ενώσεων  και  άλλων επιχορηγούμενων φορέων αθλητισμού.

Η θητεία του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι διετής.