Ίδρυση Σχολών Προπονητών Χειροσφαίρισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ίδρυσης Σχολών Προπονητών με αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ιδρύονται:

- Σχολή Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα

- Σχολή Προπονητών Χειροσφαίρισης Γ΄ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προαγωγής Αθλητισμού – Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης στα τηλέφωνα 2131317017-8