Αποφάσεις Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       fax :213.131.6617

                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                (30.12.13 ώρα 15.45)

1.Αίτηση του αθλητή Νικολάου Λουμπαρδέα και των προπονητών Ιωάννη Νούλα, Δημητρίου Μπίτζιου και Σωτηρίου Ρούσση περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
     ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ υπέρ του αθλητή Νικολάου Λουμπαρδέα
     ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του δικογράφου της αιτήσεως από τον προπονητή Ιωάννη Νούλα
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα αιτήματα των προπονητών Δημητρίου Μπίτζιου και Σωτηρίου Ρούσση

2.Αίτηση του αθλητή Νικολάου Παπανικολάου περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ Α.Ο. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ.
     ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ


    Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 08-01-2014 και ώρα 12.00

                                                                                
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1