Ίδρυση νέων Σχολών Προπονητών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοινώνει την ίδρυση των εξής Σχολών Προπονητών:
- Πυγμαχίας Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα.
- Πυγμαχίας Γ’ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.
- Παγκρατίου Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα.
Επισημαίνεται ότι η λειτουργία σχολών προπονητών ήταν πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών και των αναγνωρισμένων Συνδέσμων Προπονητών για να λυθεί το πρόβλημα της έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος αλλά και να συνεχιστεί η εξέλιξη των προπονητών κατώτερης κατηγορίας.
Σταδιακά, με νέες αποφάσεις, οι Σχολές Προπονητών θα επεκταθούν και σε άλλα αθλήματα και κατηγορίες.