Αποφάσεις έγκρισης προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, υπέγραψε αποφάσεις που αφορούν την έγκριση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και άλλους φορείς σε όλη τη χώρα και αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Γενικά Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας
Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία
Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία
Άσκηση Ενηλίκων
Άθληση και Γυναίκα
Άσκηση στην 3η Ηλικία
Άθληση και Νέοι
Άσκηση στα Πανεπιστήμια

Ειδικά Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτεί 100% τα ειδικά προγράμματα άσκησης που αφορούν: Κέντρα Απεξάρτησης, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Φυλακισμένους, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Ρομά, Παλιννοστούντες.

Μη Δομημένα Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας
Αθλοχώροι στη γειτονιά
Άσκηση στα Πανεπιστήμια
Άσκηση σε χώρους εργασίας

Εκδηλώσεις Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
Το ποσό χρηματοδότησης στο σύνολο των εγκεκριμένων εκδηλώσεων ανά φορέα καθορίζεται ώστε να μην υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και έως συνόλου των τριών εκδηλώσεων.

*Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014