Ρυθμίσεις θεμάτων διακριθέντων αθλητών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ρυθμίστηκαν θέματα διακριθέντων αθλητών ως εξής: 

α) Με το άρθρο 28 παράγραφος 3, εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν στο δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999.

β) Με το άρθρο 26 ρυθμίζεται η εισαγωγή αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ως εξής:    

1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 38 του Ν.4115/2013 (Α.24) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αποκλειστικά για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών ή αθλητριών σε Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ, η διάκριση στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες που επετεύχθη η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς ή αλλοδαποί αθλητές ή αθλήτριες. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την 8η Οκτωβρίου 2008 και παύει με τη λήξη της εκάστης αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.
      2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015, αντίστοιχα.