Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους φυσικής αγωγής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός εγκρίθηκε η κατάληψη θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για τα προγράμματα  «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΕΚ Β2613).
 Πρόκειται για 1364 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής με οκτάμηνη σύμβαση, για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
 Η έγκριση των θέσεων γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ύστερα από αιτήματα των συγκεκριμένων φορέων και τα κριτήρια της πρόσληψης ορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β’. 
 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των προγραμμάτων συμβάλλει στη μείωση των δαπανών καθώς το προσωπικό αμείβεται αποκλειστικά:
1) Από τα αντίτιμα που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες (το συνολικό ποσό βεβαιώνεται κάθε φορά από τις οικονομικές υπηρεσίες του εκάστοτε Δήμου).
2) Μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έως το ύψος της προβλεπόμενης ΚΑΕ
3) Μέσω δωρεών και χορηγιών.
 

Την σχετική απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.