ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού είναι ο εθνικός επιτελικός σχεδιασμός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρόοδο και στην καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του Αθλητισμού στη χώρα.

Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού συγκροτείται από τις Διευθύνσεις (Π.Δ. 4/2018, ΦΕΚ/Α/ 7/22-1-2018):

Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού

Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών

Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL [@gga.gov.gr]

Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οργάνωσης  Αθλητισμού  gdoa
  Fax: 213 131 6989  
Αν. Γενικός Διευθυντής Καραστάθης Δημήτριος 213 131 6542 dkarastathis
 Γραφείο Γενικής Διευθύντριας  Κοτσίρη Ελεάνα 213 131 6565 ekotsiri
Χατζηνικολέλη Ελένη  213 131 6541 ehatzinikoleli

*Για να στείλετε e-mail σε κάποιο από τα αναγραφόμενα, πρέπει να παραλείψετε τις αγκύλες.