Σαβ23092017

Back Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπουργικές Αποφάσεις

 

Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ.18686 (ΦΕΚ 2198/Β/15.07.2016)

Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.


Κ.Υ.Α. 8639/10-4-2013 ΑΔΑ:ΒΕ5ΠΓ-Λ34 για την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.3919/2011

«Τροποποίηση της αριθμ. 364-10/1/2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 18/ Β/10-1-2013) “Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ”.


Υ.Α. 11596/09.05.2013, Ν. 2725/1999, άρθρο 34 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ.1 και 2 του Ν. 4115/2013»  (ΦΕΚ 1218/Β/20.05.2013).

"Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α".

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου