Τρι20022018

Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών είναι αρμόδιο για:

α) Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος
του αθλητικού διαμεσολαβητή.
β) Τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών, την καταγραφή των λειτουργούντων ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων σε όλη την επικράτεια.
γ) Τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την απασχόληση των προπονητών σε αθλητικούς φορείς και κάθε άλλη διαδικασία περί προπονητών.
δ) Την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Προπονητών,όλων των αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών, τον προσδιορισμό/καθορισμό/διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας αυτών, τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων περί ασκήσεως του
επαγγέλματος του προπονητή, την έγκριση πρόσληψηςαλλοδαπών προπονητών
ε) Την αναγνώριση της ισοτιμίας των αθλητικών διπλωμάτων και επαγγελμάτων της αλλοδαπής.
στ) Τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αθλητικών επαγγελμάτων και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL (@gga.gov.gr)
  teasp {@}gga.gov.gr
  Fax:

213 131 6613

213 131 6981

 
Αναπλ. Προϊστάμενος Κάκκος Βασίλειος 213 131 7071 vkakkos
       
Αργυρού Αντωνία 213 131 6891 aargirou
  Βραχνός Σιμεών 213 131 7017 svrachnos
  Ζημαρίτου Αποστολία
213 131 7030 lzimaritou
  Ζιάκα Μελαχρινή 213 131 6422 mziaka
  Μαμέκα Παναγιώτα 213 131 6062 pmameka
Μπίρμπα Φωτεινή 213 131 6060 fbirba
Σαρακατσάνη Αικατερίνη 213 131 6063 ksarakatsani
Στέλλα Μαρίνα 213 131 6065 mstella
Χριστοφιλοπούλου Κωστούλα 213 131 7018 kchristofilopoulou

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου